Ηλεκτροκίνηση για Δήμους | 100% Επιχορήγηση Αντώνης Τρίτσης Ηλεκτροκίνηση

Δήμος Αλεξάνδρειας – Παράδοση σαρώθρου

Η εταιρεία μας ολοκλήρωσε πρόσφατα την παράδοση ενός σαρώθρου ενδυναμώνοντας και εκσυγχρονίζοντας τον εξοπλισμό στον τομέα της καθαριότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας. 

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας απέκτησε ένα αναρροφητικό σάρωθρο με πλαίσιο αρθρωτού τύπου. Η προμήθεια του συγκεκριμένου μηχανήματος εξασφαλίστηκε από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».


Το CV 350 είναι ένα αναρροφητικό σάρωθρο με πλαίσιο αρθρωτού τύπου. Είναι σχεδιασμένο για να καθαρίζει δυσπρόσιτες περιοχές όπως τα κέντρα των πόλεων και όλους εκείνους τους χώρους όπου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα σάρωθρα με συμπαγές πλαίσιο. Το CV 350 έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να δέχεται κι άλλου είδους εξαρτήσεις όπως λεπίδα αποχιονισμού, αλατοδιανομέα και χορτοκοπτικό.