Ηλεκτροκίνηση για Δήμους | 100% Επιχορήγηση Αντώνης Τρίτσης Ηλεκτροκίνηση
Δήμος Ηράκλειας - Παράδοση σαρώθρου

Δήμος Ηράκλειας - Παράδοση σαρώθρου

H Noulikas Urban παρέδωσε στον Δήμο Ηράκλειας ένα προηγμένο σάρωθρο, το οποίο αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την υπηρεσία καθαρισμού. Αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τον Δήμο, ο οποίος θα έχει πλέον στη διάθεσή του ένα εξειδικευμένο εργαλείο για την διατήρηση της καθαριότητας των δρόμων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. 


Ο Δήμος απέκτησε το νέο σάρωθρο Lynx μέσω της επιχορήγησης του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού»