Ηλεκτροκίνηση για Δήμους | 100% Επιχορήγηση Αντώνης Τρίτσης Ηλεκτροκίνηση
Δήμος Μυτιλήνης- Παράδοση σαρώθρου

Δήμος Μυτιλήνης- Παράδοση σαρώθρου

Η εταιρεία μας που δραστηριοποιείται στο χώρο του αστικού εξοπλισμού, παρέδωσε πρόσφατα στον Δήμο Μυτιλήνης ένα προηγμένο σάρωθρο. Με αυτήν την επένδυση, ο Δήμος Μυτιλήνης έχει πλέον στη διάθεσή του ένα εξειδικευμένο εργαλείο για τη διατήρηση της καθαριότητας των δρόμων και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.


Η απόκτηση αυτή πραγματοποιήθηκε μέσω της επιχορήγησης του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης για προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού.