Ηλεκτροκίνηση για Δήμους | 100% Επιχορήγηση Αντώνης Τρίτσης Ηλεκτροκίνηση
Αρχίσαμε να παράγουμε το δικό μας ρεύμα

Αρχίσαμε να παράγουμε το δικό μας ρεύμα

Η επιτυχία και η ανάπτυξη της εταιρίας μας βασίζονται στην πώληση, συντήρηση και επισκευή αστικού εξοπλισμού για τη συντήρηση του οδικού δικτύου και στην υπευθυνότητα απέναντι στους εργαζομένους μας και την τοπική κοινωνία. 


Γι' αυτό είμαστε πολύ περήφανοι που ο πρώτος μας ηλιακός σταθμός παραγωγής ενέργειας ξεκίνησε να λειτουργεί με επιτυχία. Ο σταθμός ηλιακής ενέργειας βρίσκεται στην στέγη και σε αγροτική γη. Πιστεύουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι ένα επείγον ζήτημα που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα και δεσμευόμαστε να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης. 


Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σηματοδοτεί επίσης τη συμβολή μας στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς ο ηλιακός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά περισσότερους από εκατό τόνους ετησίως. Συνήθως η παραγωγή ενός φωτοβολταϊκού συστήματος μεγέθους 1 κιλοβατώρας θα παράγει κατά μέσον όρο 1.500 κιλοβατώρες ετησίως. Αυτή η εκτίμηση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η εγκατεστημένη ισχύς του συστήματος, η τοποθεσία του, η περιοχή καιρικών συνθηκών και η απόδοση των φωτοβολταϊκών πάνελ. 


Αναγνωρίζουμε τον επείγοντα χαρακτήρα της κλιματικής αλλαγής. Γνωρίζουμε ότι τα επόμενα 10 χρόνια θα είναι η καθοριστική περίοδος για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και ότι πρέπει να διαδραματίσουμε ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. 


Το έργο αυτό σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα εμπρός στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής μας για τη μείωση του κόστους και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στην εποχή που η αειφορία και η ανανεώσιμη ενέργεια κατέχουν κεντρική θέση στην παγκόσμια ατζέντα, η εταιρία μας αναδεικνύεται ως πρωτοπόρος στον τομέα της παραγωγής δικού της ηλεκτρικού ρεύματος μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων. Αποτελώντας μια κινητήρια δύναμη για την ενεργειακή αυτάρκεια και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, θέτουμε νέα πρότυπα για την ενεργειακή επανάσταση.