ΣΕΙΡΑ EUROSKY

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ
Τηλεσκοπικά και αρθρωτά καλαθοφόρα για μικρά φορτηγά με ύψος εργασίας από 18 - 22 μέτρα